อัตราค่าบริการ

 • ราคาเบียร์ (ตามที่ท่านลูกค้าเลือก)
 • ค่าบริการ 500 บาท/ครั้ง (ยกเว้นเมื่อสั่งซื้อเบียร์ 3 ถังขึ้นไป)
 • ค่าประกันอุปกรณ์ 3,000 บาท (ได้รับคืนเมื่อท่านคืนอุปกรณ์ครบตามจำนวนที่ยืมไป)

 

ท่านจะได้รับอุปกร(ยืม) ดังนี้

 • เครื่องกดเบียร์สด
 • ถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
 • ถังเบียร์สด
 • เหยือกพลาสติก ขนาด 1 ลิตร

 

รายการเพิ่มเติม

 • แก้วพลาสติกใสสิงห์ (ชนิดแข็ง) ใบละ 3 บาท
 • แก้วกระดาษสิงห์ ใบละ 3 บาท
 • พนักงานกดเบียร์  800 บาท/คน
 • พนักงาน PG สาวสวย 1,500 บาท/คน

 

© 2016 singdraftbeerpaknam.com All Rights Reserved.